Petra Megens is na ruim 15 jaar ervaring in de schoonmaak, begonnen met het opzetten van haar eigen schoonmaakbedrijf genaamd: Megens Cleaning & Dienstverlening. Megens Cleaning & Dienstverlening staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, dit is voor ons continu kijken naar verbetering op het gebied van mens, millieu en efficiëntie. Wij kijken verder dan de wet en regelgeving, en gaan duurzaam en efficiënt om met schoonmaakmiddelen. Efficiëntie merkt u zowel in het resultaat van de schoonmaakwerkzaam-heden als in de prijs van de schoonmaakdiensten.

De klant is bij ons koning, Koning in een schone omgeving

Megens Cleaning & Dienstverlening zorgt ervoor dat de medewerkers en klanten elkaar vinden, wij werken klantgericht door de mens centraal te stellen. Dit zien wij als de basis voor een goed ondernemerschap, wij vinden respect voor klanten en personeel zeer belangrijk, want in een team met betrokken medewerkers die gewaardeerd en vertrouwd worden, wordt het beste resultaat geleverd. Megens Cleaning & Dienstverlening werkt daarom met een team van vaste medewerkers. Onze medewerkers staan in de voorlinie en hebben als eerste contact met de klant.  

Megens Cleaning & Dienstverlening probeert haar medewerkers in hun kracht te zetten met vertrouwen en waardering, resultaat hiervan is een betrokken en verantwoordelijke medewerker die in een team samenwerkt. Een hoge inzet en een echt teamgevoel zorgt voor een laag verzuim en verloop binnen de organisatie. De basis van onze kwaliteit is een relatie gebaseerd op vertrouwen. Eerlijke communicatie vinden wij belangrijk.

AFSPRAAK IS AFSPRAAK

Door een langdurige en duurzame relatie weten de schoonmakers en de klant waar ze aan toe zijn. Met als resutaat tevreden klanten en medewerkers.
Petra Megens is het vaste aanspreekpunt van onze organisatie, dat zorgt voor korte lijnen en snelle reactie waar nodig.

Verklaring betalingsgedrag loonheffingen

Ga naar boven